[ STAGES ]
TENNISSCHOOL
NIEUW Tijdens de stages ligt het accent voor de jongsten op een breed-motorische ontwikkeling via tennisinitiatie en -spelletjes, omnisport en tennis. Voor de oudsten ligt de nadruk op levenslang sporten en worden dit jaar naast tennis ook andere racketsporten in de stages geïntegreerd. Eén van de hipste en snelgroeiende racketsport is Padel. TC For Ever beschikt over 2 padelterreinen. ( www.padelforever.be )
ALGEMENE INFO Alle stages zijn toegankelijk voor kinderen en jongeren geboren in 2013 en vroeger. Ook niet-leden van Tennis For Ever / Padel For Ever die willen proeven van racketsporten zijn welkom. We zorgen ervoor dat iedere deelnemer wordt verzekerd. Hiertoe sluiten we niet-leden aan bij Tennis For Ever of Padel For Ever en betaalt men 10€ extra i.f.v. de verzekering, bovenop de kostprijs van de gekozen stage. Huur van alle materiaal is inbegrepen in de prijs. Inschrijven kan enkel voor de volledige duur van de stage. Een lunchpakket kan genuttigd worden over de middag. Drank kan aangekocht worden in de bar. In geval van onbespeelbaarheid van de terreinen door de weersomstandigheden wordt er uitgeweken naar binnenaccommodatie. Hierdoor kan het zijn dat tennis wordt vervangen door omnisport voor de jongsten en tennis/padel door badminton en tafeltennis voor de oudsten. De dag start en eindigt altijd op TC For Ever.
LOCATIES Tennis en padel: Leebeeklaan, Asper In geval van onbespeelbaarheid van de terreinen door de weersomstandigheden wordt er ter plaatse vervoer geregeld naar binnenaccommodatie. INFO EN INSCHRIJVINGEN Bij de jeugdcoördinator – Maarten Demeestere – tennisschoolrackers@tcforever.be – 0476 52 23 23 BETALING De betaling gebeurt op de eerste dag van de stage of op voorhand via overschrijving op rekeningnummer BE13 3631 6337 7039 op naam van Maarten Demeestere met vermelding ‘Naam stage en periode + naam deelnemer’. Voor niet-leden is de inschrijving pas definitief na betaling van het saldo via overschrijving en het doorsturen van alle gegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en emailadres) i.f.v. de verzekering naar tennisschoolrackers@tcforever.be
VOORMIDDAG NAMIDDAG 08:30-09:15 09:15-10:30 10:30-10:45 10:45-12:00 13:00-14:15 14:15-14:45 14:45-16:00 16:00-16:30 Opvang Sportactiviteit Pauze Sportactiviteit Sportactiviteit Pauze Sportactiviteit Opvang
FOR MORE INFO Maarten Demeestere – tennisschoolrackers@tcforever.be – 0476 52 23 23
[ LESSEN ]
[ START-TO-TENNIS ]
* Niet-leden van Tennis For Ever / Padel For Ever betalen €10 extra ifv verzekering
* Tijdens de halve dag-stages (Pasen en zomerstage 2) is er opvang vanaf 12:30